Alles Okè

De supportlijn voor iedereen van 18 tot 25 jaar voor als het even niet zo lekker gaat

Webdesign | Webavance CMS

 

 

De case

In 2021 heeft De Kindertelefoon de Alles Oké? Supportlijn opgericht, omdat ook iedereen van 18 tot 25 jaar een luisterend oor verdient. Tijdens de Corona periode is gebleken dat deze doelgroep hard geraakt werd en behoefte had aan extra steun.

Kindertelefoon heeft Webavance gevraagd om met haar ervaring van de bouw van kindertelefoon.nl ook voor Alles Oké een passend concept te maken. Alles Oké heeft een behoorlijk andere doelgroep dan Kindertelefoon.nl dus besloot Webavance om een volledig nieuwe stijl neer te zetten.

 
 

Animaties

Webavance is op zoek gegaan naar een goede jongvolwassen uitstraling van de website. Daarbij heeft zij extra aandacht gegeven aan het creëren van voldoende speelsheid met subtiele animaties bij de afbeeldingen en iconen van de website, om hiermee aansluiting te vinden bij de doelgroep van 18 tot 25 jaar.

De site is een groot succes, met bezoekerscijfers waar men zeer tevreden over is. Ook vanuit de overheid is er volop aandacht voor het initiatief, getuige het bezoek van Koningin Máxima en minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport begin 2024. Zij spraken met jongeren over de behoefte aan een goede en veilige plek waar zij online terecht kunnen en met vrijwilligers over hun werk bij de Alles Oké? Supportlijn. Ook is er een gesprek over de doorontwikkeling naar een breed digitaal platform.