Drct containers

Een professionele website en huisstijl voor professionals in containers

UX/UI  |  Webdesign  |  Webavance CMS

 

 

De case

DRCT Containers was op zoek naar een fullservice partij die het met DRCT Containers op de kaart kan zetten. Webavance is hierop ingestapt en heeft hen geholpen met een breed palet aan diensten. Er is een huisstijl gecreeërd, welke is doorvertaald naar verschillende papieren èn digitale uitingen. Met deze stijl kan DRCT Containers zich met trots tonen aan de buitenwereld!

 
 

Huisstijl

De huisstijl van DRCT Containers is door onze designer stapsgewijs uitgewerkt. Hij is gestart met een goede analyse van het merk DRCT Containers, de doelen en doelgroepen van het bedrijf. Hiermee heeft hij een moodboard gemaakt van de uitstraling voor het merk.

Vanuit het moodboard zijn eerst het logo en kleurstijlen vastgesteld. Daarna is een doorvertaling gemaakt naar website elementen zoals een bijpassende iconenset en modules en componenten in de website.

 
 
 
 

Doorvertaald naar een website

Na de creatie van de huisstijl zijn we met DRCT Containers gaan kijken naar de ontwikkeling van een bijpassende website. Met Adobe XD is een UX/UI design gemaakt van de website wat voorgelegd is aan DRCT Containers voordat er gebouwd is. Met deze tool is het mogelijk om een volledig klikbaar prototype te maken, zodat de website getest kan worden alsof hij al gebouwd is! In deze fase kan vele malen sneller bijgestuurd worden dan tijdens de bouwfase. 

Na goedkeuring van het design is de realisatie gestart, waarbij modules en componenten zijn gedefinieerd in ons Webavance CMS. Na het vullen van de website door samenwerking tussen ons en de klant, is de site live gezet en in beheer genomen.