Kindertelefoon.nl

Voor de kinderen die op de site komen is het belangrijkste dat de communicatiekanalen heel eenvoudig en duidelijk gevonden kunnen worden. Tegelijkertijd wilden we een speelse uitstraling scheppen die kinderen aanspreekt. Deze combinatie was een mooie uitdaging. 

logo kindertelefoon

En wie kunnen het prototype beter testen dan kinderen...

Niemand dus. Daarom is een speciaal geselecteerd team van kinderen achter de computer gezet om er doorheen te klikken. Kinderen zijn eerlijk :-). Met hun feedback zijn we tot dit eindresultaat gekomen.