Logicx

Expert op het gebied van vervangend vervoer

Logicx is expert op het gebied van vervangend vervoer, berging en transport.  Het bevat complexe logistieke uitdagingen. Webavance heeft diverse back-end applicaties ontwikkeld om deze processen te helpen stroomlijnen.

 

De applicaties

MKS, MKP en Rentres

De applicaties die we hebben ontwikkeld zullen je als naam niks zeggen maar ze helpen elke dag honderden mensen verder.  Met verschillende partijen (zoals ANWB) zijn strenge eisen opgesteld m.b.t. aanrijtijden en andere KPI's. Onze systemenen zijn een cruciaal onderdeel voor het op tijd kunnen leveren de diensten van Logicx.

 
 
 

Logicx is 24/7  beschikbaar

En wij zijn dat ook

Wij bieden verschillende mogelijkheden ten aanzien van beschikbaarheid, afhankelijk van de behoeften van de klant. Klanten met een standaard onderhoudscontract zullen ten alle tijden tijdens kantoortijden geholpen worden. Aanvullend kan dit uitgebreidt worden met verschillende contracttypen. Bijvoorbeeld midweek van 7:00 tot 21:00 of 24/7 bij echt bedrijfskritische applicaties.

Terug naar overzicht